Bestuur

foto van boven naar beneden, van links naar rechts: Sanne, Guido, Manuel, Lieke, Eline, Charlotte & Zoey

Het dagelijks bestuur van het orkest is in handen van:

  • Eline Schrama (cello) - voorzitter
  • Charlotte Wttewaall (viool) - secretaris 
  • Manuel van der Ploeg (cello) - penningmeester 
  • Zoey Strampel (viool) - PR-coördinator
  • Lieke Jongbloed (contrabas) - strijkerschef
  • Sanne Pouw (fagot) - blazerschef 
  • Guido Haenen (slagwerk) - concertmanager

Het bestuur is bereikbaar via het algemene e-mailadres: bestuur@creaorkest.org. Andere contactgegevens zijn hier te vinden.

Ook worden er taken uitgevoerd door de verschillende commissies van het CREA Orkest, zie hier welke dat zijn.